Dates announced for international gathering on safeguarding artistic freedom

IFACCA - International Federation of Arts Councils and Culture Agencies,
16 June 2022, International

Leading policy makers, researchers, managers and practitioners in the arts, culture and related sectors will gather in Stockholm from 3 to 5 May 2023 for the 9th World Summit on Arts and Culture.

Diverse participants representing government, cultural and non-cultural sectors as well as civil society will participate in vital discussions to explore artistic freedom as a fundamental pillar of cultural policy and examine how and why it should be protected. 

The 9th World Summit on Arts and Culture is co-hosted by the Swedish Arts Council and the International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA) and it is expected that delegates will represent developed and developing nations across all continents. 

Director General of the Swedish Arts Council, Kajsa Ravin affirms:  

'The Swedish Arts Council is honoured to co-host the 9th World Summit on Arts and Culture and to invite members of the international arts and culture community to Stockholm. In Sweden, we believe that culture should be a dynamic, challenging and independent force based on freedom of expression. However, we live in a world where artists and cultural workers are silenced, threatened, imprisoned and even killed. Safeguarding artistic freedom is vitally important and we look forward to sharing our experiences.' 

Executive Director of the International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA), Magdalena Moreno Mujica believes: 

'The World Summit on Arts and Culture provides a unique platform for people from different places and contexts to come together, to acknowledge that difference is a strength for dialogue and exchange, to create safe spaces to debate complex issues, and better prepare ourselves to act collectively and individually.  

While the extent of the COVID-19 pandemic’s impact on the cultural and creative sectors continues to unfold, the challenges we have experienced to creating, presenting and distributing works and participating in cultural life are not wholly new; rather they have laid bare diverse realities, heightened inequities and shrinking spaces for civic and artistic expression that have existed for decades. It is in this context and in the spirit of solidarity, inclusion, reciprocity, and mutual learning that we will explore the complexities of artistic freedom and consider how we might strengthen and advance it.' 

Registrations for the Summit will open in September 2022.  

A Discussion Paper on Safeguarding Artistic Freedom is available to download in English, Spanish and French at www.artsummit.org

To receive updates, subscribe to IFACCA's monthly newsletter ACORNS.  


When: 3 – 5 May 2023 

Where: Stockholm, Sweden 

Find out more: www.artsummit.org  

Enquiries: [email protected]

 

This update is provided below in Swedish:

Nya datum för det nionde World Summit on Arts and Culture i Stockholm 2023

Den 3–5 maj 2023 äger det nionde internationella toppmötet World Summit on Arts and Culture rum i Stockholm. Mötet är framskjutet ett år på grund av de internationella reserestriktionerna som pandemin orsakade. Temat är Konstnärlig frihet.

Det nionde världstoppmötet om konst och kultur arrangeras av Statens kulturråd och International Federation och Arts Councils and Agencies (IFACCA).

Från hela världen kommer ledande beslutsfattare, forskare, chefer och andra representanter från kultursektorn och civilsamhället till Stockholm för att utforska konstnärlig frihet som en grundläggande pelare i kulturpolitiken och undersöka hur och varför den bör skyddas. 

Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin säger:

Kulturrådet har äran att bjuda in medlemmar från det internationella konst- och kultursamfundet till Stockholm och stå som värd för det nionde världstoppmötet World Summit on Arts and Culture. I Sverige anser vi att kultur ska vara en dynamisk, utmanande och självständig kraft baserad på yttrandefrihet, men vi lever i en värld där konstnärer och kulturarbetare tystas, hotas, fängslas och till och med dödas. Att värna om den konstnärliga friheten är mycket viktigt och vi ser fram emot att dela med oss av våra erfarenheter.

Magdalena Moreno Mujica, verkställande direktör för International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA), säger:

World Summit on Arts and Culture skapar en unik mötesplattform för människor från olika platser och sammanhang, för att förstå att olikhet är en styrka för dialog och utbyte, för att skapa säkra utrymmen för att diskutera komplexa frågor och för att vara bättre förberedda på att kunna agera kollektivt och individuellt.

Covid-19-pandemins inverkan på de kulturella och kreativa sektorerna har inte enbart skapat utmaningarna att skapa, presentera och distribuera verk och delta i kulturlivet utan även blottlagt olika verkligheter, ökat orättvisor och krympt utrymmen för medborgerliga och konstnärliga uttryck som har funnits i decennier. Det är i det här sammanhanget och i en anda av solidaritet, inkludering och ömsesidigt lärande som vi kommer att utforska komplexiteten i konstnärlig frihet och överväga hur vi kan stärka och främja den.

Registreringen till toppmötet öppnar i september 2022.

Den 10 maj lanserade IFACCA och Kulturrådet ett så kallat Discussion paper på temat konstnärlig frihet. Det finns att ladda ned på engelska, spanska och franska på www.artsummit.org

 

World Summit on Arts and Culture 2023

När: 3 – 5 maj 2023

Var: Stockholm, Sverige

Läs mer: [email protected]

https://www.artsummit.org/